دعوتید به

45692244587


درباره حس توران

" در حس توران از غذاهای تکراری خبری نیست"

در حس توران از غذاهای تکراری خبری نیست، ما در حس توران غذاهای ایرانی را با شیوه ای خلاقانه به شما ارائه می دهیم. در حس توران شما مهمان ما هستید و ما می خواهیم میزبانی ایرانی را با استانداری جهانی به شما ارائه دهیم. در حس توران از غذاهای تکراری خبری نیست، ما در حس توران غذاهای ایرانی را با شیوه ای خلاقانه به شما ارائه می دهیم. در حس توران شما مهمان ما هستید و ما می خواهیم میزبانی ایرانی را با استانداری جهانی به شما ارائه دهیم.

"غذای ایرانی بهانه ای است برای دور هم جمع شدن، گپ زدن و خندیدن"

arnavutköy eskort
alanyaspor haberleri